Kuopion karttapalvelu ja Snoobin analytiikka

Snoobi Analytics-palvelun avulla voidaan saada tilastollista tietoa ja analytiikkaa monimutkaisille selainpohjaisille sovelluksille. Yksi näistä sovelluksista on Kuopion kaupungin verkkosivuilla oleva karttapalvelu.

Snoobi haastatteli Marko Tarvaista, joka toimii Kuopion kaupungilla tietohallintopäällikön tehtävissä, vastuualueena kaupunkiympäristön palvelualue.

Kuopion karttapalvelu

Kuopion kaupunki käyttää Snoobia karttapalvelun (https://kartta.kuopio.fi) analysoimiseksi.

Karttapalvelu on kaikkien kuntalaisten käytössä oleva aineistojen katselupalvelu.
Perinteisen opaskartan ja osoitehaun lisäksi se sisältää kaupungin ja yksityisen tahon tuottamat palvelut sijainteineen sekä runsaasti kartta- ja paikkatietoaineistoja, kuten esimerkiksi kaavamääräykset ja kiinteistöjen rajat. Palvelussa voi tarkastella erilaisia aineistoja ja useita karttatasoja yhtä aikaa.

Hyviä päätöksiä datan avulla

Kuopion kaupungin karttapalvelun tekninen toimittaja on Sitowise ( "The Smart City Company"). Palvelun käyttöönoton myötä tietosisältöä kertyi niin runsaasti, että analytiikan mukaan ottaminen tuli luonnolliseksi ratkaisuksi. Tässä kohtaa päädyttiin Snoobiin.

Tarvainen kertoo, että Snoobin avulla tarkkaillaan normaalia kävijäseurantaa, millaisia päätelaitteita käytetään ja mitä aineistoja katsotaan: ”Snoobin avulla saimme tarkalla tasolla seurannan ja voimme suunnata resursseja tiedon avulla.” Hyvä esimerkki datan hyödyntämisestä on se, kun analytiikasta huomattiin, että palveluun tultiin enenevässä määrin mobiililaitteita käyttäen. Tämän oivalluksen jälkeen Sitowise kehitti alustaa niin, että se tukee erilaisia päätelaitteita ja näin palvelu saatiin skaalautuvaksi ja palvelemaan useampia käyttäjiä. ”Snoobista saatiin tuki tämän trendin huomaamiseen” toteaa Tarvainen.

Helppokäyttöistä analytiikka

Tukea Snoobilta ei ole juurikaan tarvittu ”Käyttöliittymä on sen verran yksinkertainen, että tilastot saa helposti ulos ja alussa teimme yhdessä Snoobin kanssa segmentoinnit.” Myöhemmin lisättiin vielä verkkokauppatoiminto, jonka avulla saatiin varauspalvelu mukaan seurantaan. Nyt kuopiolaisten varauksia laituri- ja soutuvenepaikoista sekä viljelypalstoista pystytään seuraamaan ja siten palvelua voidaan parantaa tarvittaessa.

Snoobin panos ja tuki

Lisätietoja

Lue lisää ratkaisuistamme