Uusi tietokanta-artikkeli sosiaalisen median mittaamisesta

Tietokannassamme on uusi artikkeli, joka kertoo yksityiskohtaisesti sosiaalisen median mittaamisesta Snoobi Analyticsin avulla. Tässä alla katkelma ja linkki koko artikkeliin.

Mitä on sosiaalisen median analytiikka? 
Sosiaalisen median analytiikka tarkoittaa tietojen keräämistä ja analysointia sosiaalisen median verkostoista ja muista lähteistä niin, että se auttaa sinua sosiaalisen median strategiassasi ja optimoi sitoutumista orgaanisen ja maksetun sosiaalisen median toiminnassasi. Artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä Snoobilla voidaan analysoida.

Sosiaalisen median analytiikka edellyttää oikeaa lähestymistapaa
Sosiaalisen median analytiikka on avaintekijä suorituskyvyn ja menestyksen mittaamisessa, mutta tarvitsee onnistuakseen oikeanlaista lähestymistapaa. Monet organisaatiot eivät hyödynnä kaikkia mittareita käyttäessään pelkästään kulloisenkin sosiaalisen median alustan tarjoamia työkaluja, jotka näyttävät pinnalliset suorituskykymittarit kullekin kanavalleen erikseen. Näin menetetään lukuisia syväluotaavia mittareita kaikkien niiden datapisteiden ja oivallusten lisäksi, jotka voidaan johtaa Snoobi Analyticsin tarjoamasta standardista verkkoanalytiikasta.

Artikkelissa käytämme esimerkkiä Facebookista analytics IN Snoobi. (Lue koko artikkeli täältä)

Valmis täydelliseen analytiikan alustaan?