Helsingin seurakuntayhtymä ja Snoobi Analyticsin mahdollisuudet

Helsingin seurakuntayhtymä on Snoobin asiakas ja saimme iloksemme haastatella Eeva Siliniä, joka on pääyhteyshenkilömme siellä.

Eeva Silin on Helsingin seurakuntayhtymän verkkoviestinnän suunnittelija. Hän vastaa seurakuntayhtymän käytössä olevista ohjelmistoista, julkaisujärjestelmistä ja informaatioarkkitehtuurista. Oikeilla valinnoilla on mahdollista saavuttaa ne tavoitteet, joita yhtymän johto, seurakunnat ja kirkkoherrat asettavat.
Seurakuntayhtymän organisaatio on laaja: Helsingissä on 20 seurakuntaa, joista kolme on ruotsinkielisiä. Organisaatiossa tehdään töitä virallisten suomen ja ruotsin kielten lisäksi monilla muilla kielillä. Seurakuntayhtymä on merkittävä tapahtumajärjestäjä, sillä joka sunnuntai on 50-60 jumalanpalvelusta, ja kaiken kaikkiaan tapahtumia on satoja viikossa.

Miksi Snoobi Analytics?

Helsingin seurakuntayhtymä on pitkäaikainen Snoobi Analyticsin käyttäjä.  Eeva kertoo syitä Snoobin valintaan: "Snoobi analysoi kävijöiden reitit sivustolla ja tämä on meille hyödyllistä tietoa. Snoobin tekninen rajapinta mahdollistaa sen, että sieltä voi hakea näitä tietoja, ja pystyy esimerkiksi rakentamaan sellaisia systeemejä, missä datan avulla voimme päätellä, että mille sivulle ihminen ehkä päätyy. Se, että Snoobi toimii EU:n alueella, on meille selkeä etu. Me maksamme palvelusta sen sijaan, että antaisimme asiakkaidemme tiedot ilmaiseksi yritykselle, joka  myy ne kolmansille osapuolille. Tämä on meille selkeä imagokysymys. Mehän emme ole kaupallinen yritys."

Eeva lisää: Snoobin kanssa pääsen puhumaan suoraan siellä työskentelevien ihmisten kanssa ja saan palvelua suomeksi. Se on myös asiakas-toimittaja -suhde täysin eri tavalla kuin jos käytän jotain ilmaista sovellusta ja yritän pyytää palvelua. Nyt minulla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Snoobia kehitetään."

Analytiikka laajassa ja hajanaisessa organisaatiossa

Eeva kertoo, että Snoobista pystyy löytämään tietoa siitä, miten sivustolla kävijät hahmottavat organisaation, joka on hyvin hajanainen ja monimutkainen. Sivuston analytiikan avulla Eeva on huomannut esimerkiksi, että hyvät kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, minkä seurakuntien sivuilla vieraillaan useammin. Sivuston sisällön kannalta on tärkeää seurata, kuinka paljon tapahtumajuttuja ja uutisia luetaan. Myös sesongit vaikuttavat, sillä aika pyhäinpäivästä jouluun ja pääsiäinen näkyvät selkeinä nousuina tilastoissa.

"Snoobilla on mahdollista tehdä monimutkaisia analyysejä ja luoda laajasti segmenttejä. Meille hajanaisena ja laajana organisaationa on kiinnostavaa nähdä, löytyykö sivustokäynneistä yhdistäviä tekijöitä. Näitä olisi vaikea löytää, koska meillä ei ole keskitettyä sisällöntuotantoa", Eeva sanoo. "Meillä on yli sata sisällöntuottajaa, jotka tekevät sivustolle sisältöä. Tietomassat ovat valtavia ja organisaatio on pirstaleinen. Jotta siitä saisi sortteerattua jotain, niin täytyy pystyä purkamaan metadataa jälkikäteen. Snoobilla voimme tehdä tämän."

Kokeiluja ja joustavuutta

"Minun mielestäni analytiikan rooli on viime kädessä palvella ydinbisnestä, auttaa sitä pääsemään tavoitteisiinsä. Toinen rooli on tuoda signaaleja ulkomaailmasta: mikä tällä hetkellä kiinnostaa ja mitkä asiat näyttävät vetävän ihmisiä puoleensa? Analytiikalla saadaan kovaa dataa, mutta sitä täytyy pystyä soveltamaan. Sanoisin, että analytiikan kanssa täytyy tehdä kokeiluja; täytyy tehdä kaikenlaisia asioita ja katsoa, mitä siitä seuraa.

"Ympäristönä seurakuntayhtymä on sellainen, että tarvitsemme joustavan työkalun, jolla voimme tehdä asioita myös jälkikäteen ja sitten arvioimaan, onko tapahtunut  jotain, mitä meidän pitäisi huomioida. Tässä olen kokenut Snoobi Analyticsin hyväksi välineeksi – sillä pystyy tekemään erikoisia asioita jälkikäteen, kertoo Eeva Silin."