Private Analytics Server - Yksityinen analytiikan palvelin

Kaikkien Snoobiin kerättyjen tietojen omistaja on asiakas; tietoja ei koskaan jaeta muiden osapuolten kanssa. Snoobi säilyttää kaikki asiakkaille kerätyt tiedot Euroopan Unionissa sijaitsevilla palvelimilla.

Tietyissä tapauksissa voi kuitenkin olla vaatimuksena säilyttää kerätyt tiedot ja raportointi erillään muista tiedoista.

Snoobin yksityinen palvelinympäristö eli Private Server Environment (PSE) erottaa tilin tallennustilan JA RAPORTIT palvelimen yleisestä tallennusaltaasta ja luo tilikohtaisen tai asiakaskohtaisen ympäristön erilliselle nimetylle palvelimelle.

Mikä on Snoobin yksityinen palvelinympäristö (PSE)

Snoobi Analyticsin tietokeskusasetukset koostuvat yksinkertaistetusti kolmesta pääpalvelinklusterista:

  1. Keräys - nopea, vikaturvallinen ympäristö verkkosivuston osumien keräämiseksi.
  2. Asetukset ja taustakäsittely – keskitetty käsittely.
  3. Raportointi ja tietokannan tallennus – jaettu ympäristö Snoobi-tilien tietojen ja raporttien tallentamista varten.

Keruuta ja käsittelyä ylläpidetään niitä vastaavissa palvelinklusterreissa, jotka on jaettu. Tämä optimoi skaalautuvuuden, varmuuskopioinnin ja vikasietokäsittelyn. Tärkeimmät asiakastiedot säilyvät kuitenkin palvelinklusterissa 3 (raportointi ja tallennus), jonka ympäristö on jaettu useille Snoobi-tileille. PSE-ympäristö luo erillisen asiakaskohtaisen palvelinklusterin, joka eristää kokonaan raportointia ja tietokannan tallennusta varten kerätyt tiedot.

Snoobi PSE:n tärkeimmät elementit ja hyödyt

Snoobi PSE:n asiakaspuolen elementit ja hyödyt:

  • Keski- tai suurikokoisen tietokantapalvelimen nimetty sijainti Euroopan Unionissa.
  • Nimetty palvelimen tunnus, palvelintunnuksen varmenne ja sijainti.
  • Saatavilla vain asiakkaan ja Snoobin nimetyille käyttäjille, IP-lukitus tarvittaessa.
  • Oma tietokantaympäristö verkkosivuston tietojen tallentamiseen ja raportointiin, ei yleistä kerättyjen tietojen kahden vuoden tallennusrajoitusta, muuta kuin 80% palvelimen enimmäistallennustilasta.
  • Erillinen ja salattu varmuuskopiointi Euroopan Unionin sisällä.
  • Erillinen allekirjoitettu tietojenkäsittelysopimus, ("Data-Processing Agreement").
  • Kuukausittainen raportointi ja jäljellä olevien tallennus- ja ennustetilavaatimusten tarkastelu.

Snoobi PSE:n hinnoittelu ja toimitus

Snoobi PSE on lisäpalvelu, jonka hinta lisätään Snoobi Analyticsin vakiohintaan. Hinnoittelu perustuu Snoobi-tilien lukumäärään ja kerätyn datan kokoon.
Hinnoittelu on palvelinkohtaista (keskikoko tai suuri) ja vähimmäissopimusaika on 12 kuukautta. Asennukseen ja tiedonsiirtoon sovelletaan kertamaksuja.
Toimitus kestää 14-21 päivää lopullisesta tilauksesta riippuen palvelimen saatavuudesta kyseeseen tulevassa palvelinkeskuksessa.
Paluu Snoobin vakioympäristöön on mahdollista pientä käytöstäpoistomaksua vastaan, joka kattaa tiedonsiirrosta aiheutuneet kulut.

Kysymyksiä ja Vastauksia

K: Mitkä ovat parametrit, jotka määrittävät tarvitsenko keskikokoisen vai suuren Snoobi PSE:n?

V: Koska asiakastilit vaihtelevat monilta osin, tähän kysymykseen ei ole yhtä vastausta. Annamme tarkan hinnan, kun meillä on tiedot katettavista Snoobi-tileistä. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:
• Raakatietojen kerääminen (sivunäkymät, sivun nimeäminen, verkkokauppa, muut liikenteen elementit)
• Tietojen säilytystarve yli 25 kuukautta
• Osioiden ja raporttien lukumäärä
• Käyttäjien määrä (ja samanaikaisten käyttäjien määrä)

K: Pääsenkö suoraan Snoobi PSE:n tietoihin käsiksi?

V: Pääsy Snoobin tietoihin on aina Snoobi Analytics -sovelluksen kautta, lisäksi on mahdollista käyttää myös Snoobi Datafeediä. Jos tarvitset muita käyttömuotoja, niin tarkistamme mahdollisuudet yhdessä kanssasi.

K: Voinko vierailla palvelinkeskuksessa, jossa palvelin sijaitsee?

V: Turvallisuusrajoitusten vuoksi fyysinen pääsy Snoobin tallennusklustereihin datakeskuksissamme ei ole mahdollista. Voimme tarvittaessa järjestää verkkohaastattelun tietokeskuksen johdon kanssa.

K: Voiko Snoobin tietokantapalvelin sijaita omissa tiloissamme?

V: Pääsy- ja turvallisuusrajoitusten sekä nopeuteen liittyen rajoitusten vuoksi Snoobi PSE toimii vain Snoobin omassa tietokantapalvelinklusterissa. Voimme kuitenkin luoda täysin yksityisen Snoobi-ympäristön pyydettäessä.

K: Mitä tapahtuu, jos meidän Snoobi PSE:ltä loppuu säilytystila?

V: Jos ennustetut tallennustilavaatimukset ovat 80% käytettävissä olevasta palvelintilasta tai sitä suuremmat, neuvottelemme asiakkaan kanssa arkistoidun tiedon vähentämiseksi, tallennustilan lisäämiseksi tai siirtymiseksi keskikokoisesta palvelimesta suureen.

K: Miten on turvattu käyttäjän pääsy Snoobi PSE:llä sijaitseviin Snoobi-tileihin?

V: Asiakastilien järjestelmänvalvojat hallitsevat täysin kaikkia käyttäjiään, joilla on pääsy Snoobi Analytics -sovellukseen. Kenelläkään muulla käyttäjällä tai kolmannella osapuolella lukuunottamatta itse Snoobia ja sen tukityöntekijöitä ei ole suoraa pääsyä mihinkään Snoobin dataan. Ohjeistamme ja opastamme asiakkaan järjestelmänvalvojia ylläpitämään selkeää käyttöoikeusluetteloa, ja kaikki käyttöoikeudet kirjataan lokiin ja sitä valvotaan.

K: Mitä turvatoimia on käytössä?

V: Kokonaisvaltainen yleiskatsaus turvatoimiimme löytyy tukitietokannastamme osoitteesta: https://support.snoobi.info/support/solutions/articles/44000853374
Yleisesti ottaen turvallisuus noudattaa samoja ohjeita ja pääsynvalvontaa kuin mihin tahansa muihin Snoobin tileihin käytetään lukuun ottamatta tiettyjen IP-osoitealueiden käytön lukitsemista.

K: Onko mahdollista luoda täysin yksityinen Snoobi-ympäristö?

V: Snoobi voi luoda täysin erillisen Snoobi-ympäristön, mutta se vaatii mukautettua ratkaisua. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Lue lisää ratkaisuistamme