Ensimmäisen osapuolen tiedot, GDPR ja datatietoisuus

Jokainen organisaatio, joka käyttää päätöksentekoon omia digitaalisista resursseistaan laillisesti kerättyjä tietoja, on strategisesti etuasemassa kilpailijoihinsa verrattuna. Organisaatio vähentää samalla kustannuksia, koska voi keskittyä alueisiin, joilla on paras ROI.

Organisaatio pystyy myös tutkimaan erilaisia piilotettuja mahdollisuuksia ja myynti-liidejä sekä tunnistamaan ongelmat etukäteen.

Snoobi Analytics -alustan avulla markkinoija tai data-analyytikko voi keskittyä dataan ja siihen, miten sitä voidaan käyttää markkinoinnin ja myynnin helpottamiseksi. HE VOIVAT MYÖS PORAUTUA MIHIN TAHANSA JOKAISEN KÄVIJÄN KLIKKAUSTIETOIHIN MISSÄ TAHANSA HISTORIALLISESSA ISTUNNOSSA TAI YHDISTÄÄ NÄMÄ TIEDOT MUIHIN ASIAANKUULUVIIN TIETOIHIN MUISTA LÄHTEISTÄ.

Ensimmäisen osapuolen verkkodata

Ensimmäisen osapuolen verkkosivujen tiedot ovat tietoja, joita yritykset voivat kerätä omista verkkopohjaisista lähteistään. Toisin sanoen: kaikki omista verkkolähteistä saadut kävijätiedot ovat ensimmäisen osapuolen tietoja. Yritys tarvitsee täyden omistusoikeuden näihin tietoihin, jotta ne voidaan yhdistää muihin tietoihin ja samalla saada mahdollisimman suuri hyöty. Ensimmäisen osapuolen tietojen avulla yritykset voivat myös toimia GDPR:n mukaisesti ja kunnioittaa tietosuojaa.
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että yli 75 prosenttia markkinoinnin ammattilaisista kokee ensimmäisen osapuolen tietojen käytön lisäämisen erittäin tärkeäksi.

Datan yksityiskohtaisuus ja lisätietojen tarve

Data saattaa olla yritysten uusi valuutta, ja pääsy ensimmäisen osapuolen tietoihin on välttämätöntä. Ilman yksityiskohtaista tietoa ja omistajuutta data on kuitenkin puutteellista, se voi johtaa vääriin päätelmiin, eikä sitä voi käyttää tekoälyyn pohjautuvissa ennusteissa.

Google Analytics™ on laajalti käytetty verkkoanalytiikan työkalu, mutta ilmaisena työkaluna sillä on useita rajoituksia. Ensimmäisen osapuolen tietoja ei ole, koska sinulla ei ole yksinoikeutta tietoihin. Ilmainen versio ei voi näyttää sataprosenttisen tarkkoja tietoja datan näytteenoton vuoksi. Googlen omien sanojen mukaan: "Data-analyysissa otannalla tarkoitetaan datan osajoukon analysoimista siten, että voidaan selvittää hyödyllisiä tietoja suuremmasta datajoukosta."

Tietojen rakeisuus on Snoobi Analytics™ -työkalussa jokaisen kävijän sivustollasi tekemän toiminnan tasolla. Tämä ei tarkoita sitä, että koostettuja tietoja ei ole saatavilla, vaan jokaista yksityiskohtaa voidaan tarkastella erikseen. Suodattimet ja segmentit toimivat kaikkiin käytettävissä oleviin tietoihin ja Snoobi Datafeed voi syöttää tietoja muihin työkaluihin, eikä yksityiskohtia menetetä – koskaan. Tietoja säilytetään vähintään 25 kuukautta ja tarvittaessa pidempään.

Mitä tietoelementtejä kerätään

Aikakausi, jolloin saimme kerätä kaiken tiedon, tallentaa ja jakaa sitä ja myöhemmin vasta päättää, miten sitä käsittelemme, on kaukana takanamme.
Jokainen organisaatio tarvitsee tiedonkeruu- ja tallennusstrategian, ja verkkosivustoltasi kerätyt tiedot ovat itse asiassa vain yksi osa sitä.
Tärkeintä on varmistaa, että kaikki kerätyt tiedot tallennetaan, jaetaan ja käytetään tarkoitukseen, joka on GDPR:n ja tietosuojalain mukainen niissä maissa, joissa verkkosivustosi vierailijat asuvat.Tietojen uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi data tulisi kerätä hyväksyttyjä datankeruutekniikoita käyttäen. On myös suositeltavaa, että pyritään keräämään tietoja, joita käytetään tiettyihin sovittuihin tehtäviin tai tilastollisiin tarkoituksiin.

GDPR ja vierailijatiedot

Koska meidän on analysoitava verkkosivustolta kaikki käyttäjän toiminta ja rekisteröitävä jokainen yksityiskohta, niin GDPR:ään liittyvät velvoitteet tulevat nopeasti vastaan. Google Analyticsia käyttäessä törmää ongelmaan. Google Analyticsissa jokaisella käyttäjällä on yksilöllinen tunnus. Tunnuksen avulla Google Analytics antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka monta ihmistä sivustollasi vierailee ja kuinka moni heistä palaa. Näitä verkkotunnisteita pidetään GDPR:n mukaisesti henkilötietoina.
Snoobi Data Platformia käytettäessä on mahdollista säilyttää GDPR-yhteensopivuus ja kuitenkin saada käsitys uniikkien vierailijoiden käyttäytymisestä.

Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota siihen, missä tietoja todella säilytetään ja suojataan muiden osapuolten käytöstä. Euroopan Unionin “Privacy shield” -järjestely mahdollisti EU:n tietojen siirron Yhdysvaltoihin. Euroopan Unionin tuomioistuin kuitenkin mitätöi tämän 16.7.2020. Tuomioistuimen mukaan on laitonta siirtää verkkosivustoilta kerättyjä Euroopan kansalaisten henkilötietoja Yhdysvaltoihin.

Yleiskatsaus GDPR:n liittyvistä ominaisuuksista Snoobi Analytics -alustalla:

  • Snoobi Analyticsin tiedot varastoidaan yksinomaan Euroopan Unionissa (ja suomalaisille asiakkaille Suomessa).
  • Snoobin asiakkailla on täysi omistajuus omiin tietoihinsa.
  • Snoobi Analytics ei koskaan aseta kolmannen osapuolen evästeitä tai käytä muuta tallennustilaa, jota muut osapuolet voivat lukea.
  • Emme aseta pysyviä evästeitä, jos sitä ei hyväksytä.
  • Otamme käyttöön täydellisen anonymisoinnin ilman IP-osoitetietojen tallennusta.
  • Oikeus saada pääsy tietoihin – käyttäjä voi halutessaan tarkastella tietoja, jotka sivusto on hänestä kerännyt yksilöllisen vierailijatunnuksen avulla.
  • Oikeus tulla poistetuksi – käyttäjä voi halutessaan pyytää poistamaan kaikki tiedot, jotka sivusto on hänestä kerännyt yksilöllisen vierailijatunnuksen avulla.
  • Verkkosivustolle asennettava laajennus, jonka avulla käyttäjä voi selvittää, mikä vierailijatunnus hänellä on Snoobissa käytössä.
  • Käyttöliittymä, jonka avulla verkkosivuston omistaja voi täyttää kaikki GDPR:n mukaiset velvoitteet.
  • Suuri määrä tukitietokanta-artikkeleita, jotka tarjoavat taustaa ja tietoa verkkosivuston omistajan tarpeisiin.

Lue lisää ratkaisuistamme