Hyvää asiakaspalautetta Snoobin tietosuojaa ja GDPR:ää koskevista webinaareista

Snoobi piti äskettäin ilmaisia webinaareja, joissa keskityttiin GDPR:ään ja tietosuojaan.
Webinaareihin osallistui useita Snoobin asiakkaita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

GDPR on muokannut merkittävästi henkilötietoja keräävien ja käsittelevien verkkosivustojen omistajien tietosuojaympäristöä EU:n alueella.
Tiedonkeruu ja tietosuoja ovat monille organisaatioille tärkeitä aiheita, jotka vaativat lisähuomiota. Verkkosivujen ylläpito on kuulunut markkinointi- ja sisältövastaaville, joilla on vähän tai ei ollenkaan kokemusta tietosuojaprojekteista.

Snoobin webinaareissa oli vierailevana puhujana Geddy van Elburg Global Topolygystä. Geddy on asiantuntija analyyttisen ja tilastotiedon keräämisessä sekä siihen liittyvissä tietosuojaongelmissa. Hän kertoi, mihin asioihin täytyy kiinnittää huomiota ja kuinka säilytetään tietojen täydellinen omistusoikeus. Anne Opas ja Mika Alapiessa Snoobilta antoivat tietoa GDPR:ään liittyvistä Snoobin ominaisuuksista.

Webinaarissa käytiin läpi vaiheet, joiden avulla täytetään GDPR:ään liittyvät velvoitteet ja annettiin vinkkejä erilaisiin tilanteisiin.

Snoobi on lisännyt useita järjestelmätoimintoja, joiden avulla asiakas voi samanaikaisesti säilyttää tietojen omistajuuden, ohjeistaa verkkosivustonsa vierailijoita ja noudattaa GDPR-velvoitteita täysimääräisesti. Yksi erityinen positiivista palautetta saanut ominaisuus on kyky antaa vierailijoille mahdollisuus pyytää vierailutietojaan tai niiden poistamista.

Muutamia palautteita:

››› Kiitos, teillä oli loistava vieraileva puhuja
››› Erittäin hyvä webinaari, jossa on paljon tietoa
››› Kiitos selkeistä tiedoista
›››Tämä on erittäin hyödyllistä tietoa jakaa myös niille, joiden on tiedettävä asiasta
››› Hienoa, että Snoobi käsittelee yksityisyyteen liittyviä huolenaiheita ammattimaisesti
››› Meiltä kesti tovin ennenkuin olimme tietoisia tästä, ja otamme suuren osan neuvoista käyttöön
››› Valtion organisaationa yksityisyys on meille tärkeää, tämä auttaa meitä keskittymään tiedonkeruuseen


Snoobin missio on auttaa organisaatioita keräämään dataa digitaalisista lähteistä ja tuottamaan siitä informaatiota liiketoiminnan, viestinnän ja markkinoinnin ohjaamiseen ja kehittämiseen vaarantamatta GDPR-yhteensopivuutta tai tietojen omistajuutta.

Valmis täydelliseen analytiikan alustaan?