Snoobi Care ja Snoobi online -istunnot

Snoobilla on valikoima erilaisia ​​palveluita, joiden avulla asiakkaita autetaan optimoimaan sivustonsa analytiikka ja liidien tuottaminen omassa organisaatiossaan.

Meillä on ymmärrys siitä, että käyttäjät ja järjestelmänvalvojat vaihtuvat ja tieto Snoobin kaikista mahdollisuuksista ei välttämättä pysy organisaatiossa. On mahdollista, että tieto siitä, mitä mittareita Snoobissa on käytetty, on saattanut kadota eivätkä aiemmin tehdyt asetukset välttämättä ole enää optimaalisia. Näissä ja monissa muissa asioissa Snoobi voi tarjota tukea Snoobi Care -palvelun avulla.

Snoobi Care -palvelu sisältää useita vaihtoehtoja yhdestä verkkoistunnosta luokkahuone-tyyppiseen koulutusistuntoon sekä kokonaiseen analytiikan hallintapakettiin, jossa autamme Snoobi Analytics -ratkaisun hallinnassa. Autamme myös varmistamaan markkinoinnin  ja johdon raporttien oikea-aikaisen toimituksen.

Maksullisen Snoobi Care -palvelun lisäksi järjestämme myös lyhyitä verkko-istuntoja, joissa esittelemme käyttäjille Snoobi Analyticsin tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja. Verkkoistunnot ovat maksuttomia maksaville Snoobi-asiakkaille ja kestävät noin 20-30 minuuttia.

Lyhyiden verkkoistuntojen tarkoitus ei ole korvata kokonaisia koulutus- tai konsultaatiotilaisuuksia, vaan ne esittelevät käyttäjille  ja järjestelmänvalvojille Snoobi Analyticsin tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja ja mittareita sekä antavat esimerkkejä parhaista käytännöistä.

Snoobin ylläpitäjät organisaatiossa voivat määritellä, mikä Snoobi Care
-ratkaisu sopii parhaiten heidän liiketoimintaansa ja analyysitarpeisiinsa ja Snoobin asiantuntijat suunnittelevat seurantaistunnot tarpeiden mukaisesti.

Istunnoilla on kaksi eri kohderyhmää:

[ 1 ] Snoobin sovelluksen ja raporttien loppukäyttäjät

[ 2 ] Järjestelmänvalvojat, jotka hallinnoivat Snoobin asetuksia, luovat raportteja ja ovat vastuussa sivuston mittareiden laadusta.

Huom. Istunnot ovat pääosin suomen kielisiä, mutta jotkin istunnon elementeistä ovat englannin kielisiä.