B2B-verkkoliidien tunnistaminen ja optimointi

Miksi B2B-verkkoliidien luonti?
Markkinoinnin automaatio- tai myynninhallintajärjestelmässä sinulla voi jo olla useita mahdollisia liidejä kontakteiksi. Älykkäämmillä järjestelmillä voi myös olla toiminto, joka ilmoittaa sinulle, kun jokin näistä yhteystiedoista vierailee sivustollasi. Ne eivät kuitenkaan tunnista, onko kyseessä uusi työntekijä tai täysin tuntematon yritys, joka etsii verkosta tuotteita tai palveluita.


Toinen etu liidien luonnissa omalla verkkosivustollasi on se, että liidien laatu pysyy samana. Muista lähteistä peräisin olevat liidit voivat sitä vaston vaihdella laadultaan merkittävästi. Verkkosivustosi jota hallitset itse, käyttää yhtä ensisijaista liidien luontimenetelmää, ja tällöin tiedät itse, miten liidi muodostuu.

Liidien vahvistusprosessit auttavat varmistamaan, että liidi on kelvollinen, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että se on peräisin todelliselta elävältä kuluttajalta, joka on todella kiinnostunut tuotteestasi tai palveluistasi.

Perustasolla sivustollasi voi olla lomake, joka tallentaa asiakkaan tiedot, ja voit hylätä liidejä puutteellisilla tai sopimattomilla tiedoilla, kuten yrityksen nimellä, puhelimella tai sähköpostiosoitteella.
Mutta useimmat kävijät eivät jätä tietoja verkkosivuston lomakkeeseen, joten tarvitset kehittyneempiä palveluita ja taustatyötä saadaksesi lisätietoja tästä mahdollisesta liidistä. Snoobi Analytics tarjoaa kaikki vierailijaistunnon tiedot ja voi tehdä alkutyön puolestasi luomalla liidituloksen, joka perustuu todelliseen vierailijakäyttäytymiseen.

Liidien pisteytys tarkoittaa prosessia, jossa liidiin sovelletaan numeerista pistemäärää, joka perustuu kävijöiden suorituskykyyn mutta myös saman organisaation muiden kävijöiden verkkovierailuihin. Loppujen lopuksi palvelusi päätöksentekoprosessiin osallistuu todennäköisesti enemmän ihmisiä, ja DMU:n tai ostokeskuksen koko kasvaa yleensä organisaation koon mukaan.
Tämä numeerinen pistemäärä ilmaisee todennäköisyyden, jolla liidi muunnetaan todelliseksi asiakkaaksi. Liidin pisteytyksessa on tärkeää, että pisteet perustuvat myös historiallisiin ostoihin ja menetettyihin liideihin, jotta tulokset voivat parantua ajan myötä.
Yleisin esimerkki suodattimeen perustuvasta liidien pisteytyksestä on näyttää vain tietyn kynnysarvon yläpuolella olevat liidit ja hylätä sen alapuolella olevat liidit. Koska mikään liidin pisteytys ei kuitenkaan voi olla 100-prosenttisen tarkka, Snoobin neuvo on toimittaa alustava liidiluettelo tarkistettavaksi inside sales -tiimiin.

Tietojen lisääminen viittaa prosessiin, jossa liidiin lisätään lisätietoja, kun se on tunnistettu. Yleensä nämä tiedot ovat peräisin tietopalveluntarjoajien toimittamista julkisista tietueista, tai mahdollisen liidin sivustolta. Liidiin lisättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi maantieteellinen sijainti, sivusto, puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Snoobi sisältää valmiiksi tietyn tietojoukon kullekin tunnistetulle organisaatiolle sen internet-osoitteen perusteella. Lisätietoja on aina saatavilla useista eri lähteistä; jopa Google tai Google Maps tarjoaa yritykselle perustietoja liidien seurantaan. Käyttämässäsi CRM- tai myyntijärjestelmässä voi myös olla jo kaikki tarvitsemasi tiedot.

Liidioptimoinnin viimeinen vaihe MQL:ään luokittelun (Marketing Qualified Lead) ja optimoinnin jälkeen on koko meneillään olevan myyntiprosessin hallinta. Tässä vaiheessa liidien luontiprosessi on saatu päätökseen, ja varsinainen liidien hallinta- ja seurantaprosessi, josta tulee SQL (Sales Qualified Lead), on käsiteltävä CRM- tai myynnin automaatiojärjestelmässä.
Samaan aikaan on tärkeää seurata toistuvia vierailuita samasta organisaatiosta verkkosivustollesi ja vierailuja sijainnin perusteella, koska ne voivat hyvinkin osoittaa tiettyjä tarpeita tai kiinnostuksen kohteita, jotka auttavat myyntitiimiäsi lopullisessa liidin asiakkaaksi muuntamisessa!

Nämä ovat vain perusrakenteita onnistuneessa verkkoliidien luontiprojektissa. Pikavoittoja voi olla, mutta parhaan tuloksen kannalta tärkeää on myynnin ja markkinoinnin välinen tiivis yhteistyö ja suunnittelu.
Snoobin kumppaneilla on kokemusta sekä pienistä että erittäin suurista asiakkaista, ja he voivat tuottaa odotustesi mukaisia tuloksia todistetuilla menetelmillä.

Valitse joku kumppaneistamme tai kysy lisätietoja alla olevalla painikkeella.