Kumppaniprofiilissa Digiteam - haastateltavana Antti Kärki

Snoobi Technologylla on Suomessa kasvava määrä yhteistyökumppaneita, jotka tukevat asiakkaitaan verkkomarkkinoinnin ja Snoobi Analyticsin käytössä. He auttavat asiakkaitaan verkkomarkkinoinnin mittaamisessa ja tulosten parantamisessa. Yksi Snoobin suomalaisista kumppaneista on Digiteam ja meillä oli mahdollisuus haastatteluun.

Esittely

Antti Kärki on Digiteamin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajajäsenistä. Digiteam tarjoaa kokonaisvaltaisesti digimarkkinoinnin palveluita aina strategian rakentamisesta operatiiviseen markkinoinnin toteuttamiseen. Antti kertoo, kuinka hän kauppatieteiden opintojen ja digimarkkinoinnin parissa työskentelyn jälkeen päätyi Snoobille, ennenkuin Digiteam perustettiin: "Työskentelin Snoobilla vuodesta 2006 lähtien myynnin ja markkinoinnin vetäjänä. Yrityksen kasvaessa ja palveluiden monipuolistuessa rupesin rakentamaan asiantuntijapalveluita analytiikan hyödyntämiseen. Rekrytoin ja koulutin ihmisiä näihin tehtäviin ja olin Snoobilla töissä vuoteen 2013 asti. Sitten aloitin oman yhden hengen digimarkkinointiyrityksen ja siitä muutaman vuoden päästä perustimme entisten Snoobin kollegoiden kanssa Digiteamin. Poikkeamme keskimääräisestä digitoimistosta siinä, että meillä on todella hyvä asiakasymmärrys ja käsitys siitä, mistä tulokset syntyvät, koska meillä on niin vahva analytiikkatausta. Asiakkaita meillä on laidasta laitaan, isoja ja pieniä yrityksiä, sekä monipuolisesti eri toimialoja edustettuna." 

Milloin analytiikka muuttuu todelliseksi hyödyksi?

"Mittauksen taustalla tulisi aina olla tavoitteet", Antti jatkaa. "Numerot ja käyrät eivät kerro sinulle mitään, jos tavoitteita ei ole asetettu. Toiseksi on ymmärrettävä mistä tulokset syntyvät, jotta voit vaikuttaa siihen, miten pääset tavoitteisiisi. Kolmas asia on se, että täytyy olla resursseja reagoida analytiikan tuloksiin ja muuttaa asioita, jotta saa parempia tuloksia."

Mihin markkinointibudjetissa pitäisi panostaa?

Antti painottaa että: "Organisaatiossa pitäisi lähteä tekemään kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista digimarkkinointia. Jos toimistolle annetaan tehtäväksi esimerkiksi  Google-mainonta, niin tietyn optimointisyklin jälkeen ei ole enää odotettavissa kehitysloikkia eikä tällä tavalla pysty kehittämään koko verkkomainontaa.  Ihmisten verkkokäyttäytyminen ei myöskään rajoitu vain yhteen kanavaan, vaan pitäisi tarkastella yhtä aikaa verkkosivustoa ja eri viestintäkanavia ja pitäisi ottaa huomioon myös verkon ulkopuoliset asiat."

Asiakaslähtöisyys

Tavoitteiden asettamisen tärkeys ja asiakaslähtöisyys toistuvat Antin puheessa: "Tavoitteita pitäisi lähteä kaikissa organisaatioissa miettimään, ja sen jälkeen on hyvä pohtia mitä se verkossa tarkoittaa. Verkossa esimerkiksi kohderyhmäajattelu ei toimi aina samalla tavalla kuin verkon ulkopuolella: siellä ei mietitä pelkästään, että minkä toimialan tai minkä kokoisia firmoja tavoitellaan, vaan lähdetään siitä, että minkälaisia tarpeita kyseisellä firmalla on ja ne tarpeet yleensä tiivistyvät jonkinlaisiin palveluihin ja tuotteisiin. Tarpeet menevät kaikkien eri kohderyhmien poikki ja perinteisellä markkinointikohdentamisella, kuten demografiatiedoilla, ei välttämättä pystytä määrittämään mitä kukin haluaa tai tarvitsee. Täytyy tuntea asiakas; oli se sitten kunnan tai yrityksen asiakas, niin täytyy  ymmärtää mikä häntä motivoi ja mikä häntä ajaa eteenpäin."

Tulevaisuuden näkymiä

Miten Antti näkee digimarkkinoinnin kehityksen? "Koko ajan on menty siihen suuntaan, että yritykset ja organisaatiot osaavat vaatia enemmän kumppaneiltaan. Ymmärrys digimarkkinoinnin suhteen kasvaa ja toimijoissakin laatu paranee sitä mukaa."

Mika Alapiessa, Snoobin co-founder kertoo että:
"Meillä on ilo työskennellä Digiteamin kaltaisen kumppanin kanssa. Sen lisäksi, että heillä on jo syvä tietämys Snoobi Analyticsistä, he näkevät myös asiakkaan tarpeet kokonaisvaltaiseen verkkomarkkinointiin ja ymmärtävät mitä parannuksia se voi tuoda pelkän analytiikan mittauksen lisäksi."