Portaalit ja sovellukset

Teoriassa portaali, tai mikä tahansa verkkopohjainen sovellus, on vain analysoitava verkkosovellus, johon ulkoiset tai sisäiset suhteet kirjautuvat sisään saadakseen tietoja ja suorittaakseen tiettyjä tehtäviä.

Turvallisuusongelmat, tietojen omistajuus ja kyvyttömyys mukauttaa raportointirajapintoja johtavat kuitenkin usein siihen, että analyysia ei voida tarjota. Tällöin portaalin omistajilta jää puuttumaan tärkeitä tilastoja.

Snoobin portaali-, intranet- ja sovellusanalytiikka (" Snoobi Portal Analytics ") auttaa yrityksiä seuraamaan ja optimoimaan portaalin käyttöä. Portaalin käyttöraporttien avulla yritykset voivat optimoida käyttöönoton, mitata portaalin käyttöä ja parantaa sen käytettävyyttä. Tämä auttaa maksimoimaan portaalin tai WWW-pohjaisen sovelluksen liiketoiminta-arvon.

Snoobin ratkaisu portaaleille ja kaikille verkkopohjaisille sovelluksille.

Snoobi on turvallinen ja varma ratkaisu, jota käytetään seuratessa tuhansien verkko- ja intranet-verkkotunnusten käyttöä yrityksissä, julkisyhteisöissä ja muilla julkisen sektorin aloilla. Kerätyt portaalitiedot ovat organisaatioiden omistuksessa, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tiedot tallennetaan EU:hun ja se tekee Snoobista erinomaisen valinnan tietoturvaherkille asiakkaille ja silloin, kun tietosuoja-asetuksen, kuten GDPR:n, noudattaminen on tärkeää. Snoobin portaalianalytiikka voi toimia ilman, että käyttäjän selaimeen tarvitsee asettaa pysyvää evästettä.

Portaalia koskevat analytiikan lisämittarit

Sadat mittarit voivat näyttää hyvältä näytöllä, ja Snoobi Analyticsin kautta voidaan tarkastella monia yksityiskohtia. Heti kun olet päättänyt, mitä mittareita haluat tarkastella, pääset niihin käsiksi helposti yhdellä klikkauksella. Voit rakentaa, käyttää ja jakaa useita hallintapaneeleja. Monimutkaiset tai kootut raportit useilta sivustoilta ja kampanjoista tai yksinkertaiset raportit, jotka korostavat tiettyä aihetta voidaan kaikki luoda lennossa. Mikä tahansa raportoinnin koontinäyttö voidaan jakaa verkossa tai lähettää päivittäin eri muodoissa. Ja jos sisäänrakennetut raportit eivät riitä tarpeisiisi tai haluat yhdistää Snoobin tietoja muiden tietoelementtien kanssa, Snoobi Datafeed tarjoaa sinulle yksinkertaisen, non-API -menetelmän tietojen saamiseksi.

Standardimittareiden lisäksi Snoobin portaalianalytiikkaratkaisu tarjoaa seuraavia tietoja

  • kirjautumisten seuranta päivämäärän/kellonajan, maantieteellisen sijainnin ja laitteen ominaisuuksien mukaan
  • kirjautumisklusterit roolin ja organisaation mukaan
  • ulkoisista lähteistä viitteitä sisältävien sivujen analysointi, esimerkiksi uutiskirjeet tai linkit muilta verkkosivustoilta
  • mitkä asiakirjat mikäkin organisaatio tai yksittäinen vierailija on ladannut
  • uutisten, artikkelien ja muiden tietoelementtien osioiminen tuotteen tai eturyhmän mukaan
  • eniten kiinnostusta ja sitoutumista saaneen sisällön helppo raportointi
  • tiedon tunnistaminen ensinäkemältä: suunnittele sisältö poistettavaksi tai korosta lisäämään kiinnostusta
  • istunnon kaikki tiedot: missä portaalin elementeissä käyttäjä kävi kirjautuneena ja missä järjestyksessä
  • ainutlaatuinen sitoutumisen pisteytysmalli auttaa määrittämään portaalielementtien tehokkaan käytön
  • tunnistaa ei-toivotun käyttäytymisen käyttöliittymän optimoimiseksi

Lue lisää ratkaisuistamme