Als u doorgaat met het bekijken en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Snoobi Analytics in onze Knowledgebase

Wettelijke vrijwaring
Snoobi Technology B.V. (hierna te noemen 'Snoobi') stelt zich ten doel voldoende en juiste informatie te verstrekken en relevante inhoud aan te bieden. Snoobi is echter niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie in een presentatie of op een van de websites van Snoobi . De informatie op websites, in artikelen, knowledgebase en presentaties is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie voor het doel waarvoor de informatie is geproduceerd.

De informatie bevat geen garantie op volledigheid, juistheid of actualiteit en elke garantie dienaangaande wordt door Snoobi Technology B.V. afgewezen.
De informatie op onze websites kan niet worden opgevat als consultatie of advies met betrekking tot juridische zaken, of enige andere vorm van professioneel advies. Snoobi heeft bijvoorbeeld geen kennis van of inzicht in klantspecifieke zaken met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op basis van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder eigen onderzoek.

Informatie op de website(s)
De informatie op onze websites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat aan de informatie op deze websites geen rechten kunnen worden ontleend. Snoobi verklaart uitdrukkelijk dat aan het gebruik van de informatie op onze websites geen rechten kunnen worden ontleend en staat niet in voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie.

Gebruik van de website(s)
Snoobi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze website.

Intellectueel eigendom
De teksten, afbeeldingen en andere informatie op deze website mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Snoobi. Het intellectuele eigendomsrecht van deze website (waaronder teksten, vormgeving, foto's en logo's) berust bij Snoobi of bij derden.
Voor meer informatie over het gebruik van deze website kunt u contact opnemen via info[a]snoobi-technology.com

Privacy voorwaarden voor het gebruik van de website
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer, eventueel de gebruikersnaam (indien u gebruik maakt van de Snoobi applicatie), de naam van het bedrijf of de provider, het klikgedrag tijdens een bezoek en gegevens die de browser meestuurt, kunnen worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website of de Snoobi of Prospekter applicatie. Met deze informatie optimaliseert Snoobi ook de website(s).
Snoobi probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon, met uitzondering van de gevallen waarin de bezoeker deze gegevens invoert op de website (bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier). Gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

  • Verder verklaren wij dat wij:
  • Passende veiligheidsmaatregelen nemen om persoonsgegevens alleen aan gemachtigde bedrijven en instanties te verstrekken. Dit geldt ook voor alle gegevens die door Snoobi Analytics worden verzameld;
  • Duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij gegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze "Gebruiksvoorwaarden voor de website";
  • alles in het werk stellen om de opslag van persoonsgegevens te beperken tot de informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst;
  • Uw recht respecteren om op uw verzoek inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Indien u ons informatie verstrekt door middel van een formulier, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie en alles wat daarmee samenhangt. Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur van uw relatie met Snoobi en kunnen op verzoek worden verwijderd.

Cookies, Google Analytics en Snoobi Analytics
Snoobi maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Snoobi kan verschillende aanvragen voor pagina's van de website combineren en het gedrag van bezoekers op deze websites analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

Bij het eerste bezoek aan een van onze websites wordt een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u doorklikt op onze website, u de cookies accepteert. Op het moment dat u doorklikt op onze website, geeft u ons toestemming om de cookies en plugins te gebruiken zoals beschreven in deze voorwaarden.

Snoobi gebruikt Snoobi Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De door Snoobi Analytics verkregen informatie wordt opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie. Snoobi maakt gebruik van Hetzner Online als cloud server provider. Hetzner heeft drie datacenterparken in drie verschillende steden: Neurenberg en Falkenstein/Vogtland in Duitsland en Helsinki in Finland. Snoobi maakt gebruik van de locaties Neurenberg en Helsinki.

Snoobi gebruikt de informatie Snoobi Analytics uitsluitend om rapporten over de website voor eigen gebruik te verstrekken en om de dienst te optimaliseren.

LinkedIn, Facebook, Twitter en andere aanbieders
Deze website kan knoppen of links bevatten om pagina's, artikelen of shares op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn of Twitter te promoten. Ook kunnen er links en buttons zijn naar andere aanbieders. Deze buttons komen tot stand door een code die door Facebook, LinkedIn of Twitter zelf wordt aangeleverd. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Nieuwsbrief
Snoobi biedt een nieuwsbrief aan die geïnteresseerden informeert over nieuws op het gebied van internet marketing, de diensten van Snoobi en aanverwante zaken. Klanten en geregistreerde relaties van Snoobi ontvangen deze nieuwsbrief. Voor overige abonnees geldt dat het e-mailadres alleen met expliciete toestemming wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. De abonneelijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Externe links
Onze websites bevatten externe links. Deze links zijn opgenomen als service voor de bezoeker of om aanvullende informatie te verstrekken. Snoobi kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze pagina's van derden, noch voor de privacybescherming op deze websites, noch voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van externe links.

Beveiliging
Snoobi neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om misbruik van en toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen:
- toegangscontrole, waarbij gebruik wordt gemaakt van unieke inloggegevens;
- versleuteling (encryptie) van alle digitale bestanden met persoonsgegevens;
- beveiliging van onze netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL)-Technology.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u via onze website persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u bij ons een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@snoobi.eu.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt dit terugvinden in de instellingen van uw browser.

Indien de gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u een relatie heeft met Snoobi Technology B.V. of Snoobi B.V., kunt u schriftelijk een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk een verzoek sturen om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook als u niet benaderd wilt worden met informatie over haar producten en diensten kunt u dat kenbaar maken door dit te melden aan info[a]snoobi-technology.com met als onderwerp "Afmelden". Gebruikers van een Snoobi product of dienst kunnen zich niet afmelden voor informatie die betrekking heeft op de werking of ondersteuning van dit product of deze dienst.

Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt.